Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať softvér na tvorbu 3D počítačovej grafiky

Description

Description

Používať grafické nástroje IKT, napríklad Autodesk Maya, Blender, ktoré umožňujú digitálnu úpravu, modelovanie, vykresľovanie a tvorbu grafiky. Tieto nástroje sú založené na matematickom znázornení trojrozmerných objektov.

URI – koncept