Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sågverksarbetare

Description

Code

8172.6

Description

Sågverksarbetare hanterar en hammarkvarn som mal träavfall till pellets för användning som bränsle. Den malda produkten pressas genom en skiva för att forma pellets i standardiserad form och storlek.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: