Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

generaldirektör

Description

Code

1112.6

Description

Generaldirektörer övervakar och utvärderar genomförandet av regeringens politik. De övervakar personalen och förvaltar resurser som används för genomförandet samt skriver rapporter om genomförandeprocessen. De kommunicerar även med regeringstjänstemän och allmänheten för att informera dem om politiken. De kan även delta i planeringen och genomförandet av offentlig politik.

Alternativ beteckning

verksamhetschef inom offentlig förvaltning

kommundirektör

generaldirektör vid myndighet

chef inom offentlig förvaltning

landstingsdirektör

organisationschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: