Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aktuarieassistent

Description

Code

3314.1

Description

Aktuarieassistenter genomför statistisk dataundersökning för att fastställa premietariffer och försäkringsbrev. De reviderar risker för olyckor, skador och egendomsskador genom att använda statistiska formler och modeller.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: