Skip to main content

Show filters

Hide filters

statsvetare

Description

Code

2633.3

Description

Statsvetare studerar politiskt beteende, verksamhet och system, bland annat de element som ingår i dessa. Deras forskning i området sträcker sig från olika politiska systems ursprung och utveckling till aktuella teman, till exempel beslutsprocesser, politiskt beteende, politiska trender, samhället och maktperspektiv. De ger råd till regeringar och institutionella organisationer om styrningsfrågor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser