Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskarassistent, högskola

Description

Code

2310.1.41

Description

Forskarassistenter (högskola) bedriver akademisk forskning åt det universitet eller den högskola som de arbetar vid. De kan bistå universitetslärare som de är anknutna till (överordnad) i forskningsverksamhet eller bedriva egen forskning i anknytning till universitetslärarens studieområde.

Alternativ beteckning

forskarassistent, universitet

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser