Skip to main content

Show filters

Hide filters

forskare, religionsvetenskap

Description

Code

2636.4

Description

Forskare (religionsvetenskap) forskar i koncept som rör religioner, trosuppfattningar och andlighet. De använder ett rationellt tillvägagångssätt i sin strävan efter moral och etik genom att studera heliga texter, religion, disciplin och gudomlig lag.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser