Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialistläkare

Description

Code

2212.1

Description

Specialistläkare förebygger, diagnostiserar och behandlar sjukdomar beroende på sin medicinska eller kirurgiska specialitet.

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser