Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

specialistläkare

Description

Code

2212.1

Description

Specialistläkare förebygger, diagnostiserar och behandlar sjukdomar beroende på sin medicinska eller kirurgiska specialitet.

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser