Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

demograf

Description

Code

2120.2

Description

Demografer studerar olika parametrar med anknytning till befolkning. Utifrån sina iakttagelser utarbetar de statistiska analyser av utveckling och förändringar av födslar, äldre, giftermål och skilsmässa, sysselsättning, dödsfall, invandring och relaterade frågor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser