Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa anläggningsbesiktning

Description

Description

Planera och se till att det finns ett regelbundet kontrollsystem som säkerställer att de är ändamålsenliga och förebygger faror och ytterligare risker.

Relationer

Begreppets URI