Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa etiska regler för översättningsverksamhet

Description

Description

Utföra översättningsverksamhet i enlighet med godtagna etiska principer. Detta inbegriper rättvisa, öppenhet och opartiskhet. Du ska inte döma eller låta personliga åsikter påverka kvaliteten på översättningen eller tolkningen.

Relationer

Begreppets URI