Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машини за плазмено рязане

Description

Code

7223.16

Description

Машинните оператори на машини за плазмено рязане настройват и управляват машини за плазмено рязане, предназначени за разрязване и оформяне на излишния материал от метален детайл с помощта на плазмена горелка при температура, достатъчна за топене и срязване на метала чрез изгаряне, при работа със скорост, водеща до издуване на разтопения метал от разреза.

Алтернативен етикет

машинен оператор, плазмени машини за рязане

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието