Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант по интеграция на ИКТ системи/консултантка по интеграция на ИКТ системи

Description

Code

2511.16

Description

Консултантите по интеграция на ИКТ системи дават съвети относно обединяването на различни системи, които да работят заедно в рамките на дадена организация, за да се позволи споделянето на данни и да се намали свръхинформацията.

Алтернативен етикет

консултанти по системна интеграция

консултантка по интеграция на приложения

консултантка по системна интеграция

консултант по интеграция на приложения

консултант по системна интеграция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието