Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, слънчева енергетика

Description

Code

2149.9.8

Description

Инженерите в областта на слънчевата енергетика проектират системи, които произвеждат електрическа енергия от слънчева светлина, например фотоволтаични системи. Те проектират и създават системи, които оптимизират производството на енергия от слънцето и устойчивостта на процеса на производство на слънчеви системи.

Алтернативен етикет

инженерна консултантка, соларна енергетика

инженерка, технологии за слънчева енергия

инженер, технологии за соларна енергия

инженерка, соларна енергия

инженерна съветничка, технологии за слънчева енергия

инженерна специалистка, технологии за слънчева енергия

инженерка, системи за соларна енергия

инженер, соларна енергия

инженерка, технологии за соларна енергия

инженер, слънчева енергия

инженерен консултант, соларна енергетика

инженерен консултант, слънчева енергетика

инженерна съветничка, соларна енергетика

инженерен специалист, слънчева енергетика

инженерен съветник, слънчева енергетика

инженер, системи за слънчева енергия

инженерка, соларна енергетика

инженерна съветничка, слънчева енергетика

инженерен експерт, технологии за соларна енергия

инженерен експерт, технологии за слънчева енергия

инженер, системи за соларна енергия

инженер, слънчева енергетика

инженерен експерт, соларна енергетика

инженер, соларна енергетика

инженерен специалист, соларна енергетика

инженерна специалистка, слънчева енергетика

инженерен съветник, технологии за соларна енергия

инженерен специалист, технологии за соларна енергия

инженерка, слънчева енергетика

инженерна съветничка, технологии за соларна енергия

инженерен съветник, технологии за слънчева енергия

инженерка, слънчева енергия

инженерна консултантка, технологии за слънчева енергия

инженерка, системи за слънчева енергия

инженерен специалист, технологии за слънчева енергия

инженерен съветник, соларна енергетика

инженерна специалистка, соларна енергетика

инженер, технологии за слънчева енергия

инженерен консултант, технологии за соларна енергия

инженерна консултантка, слънчева енергетика

инженерна консултантка, технологии за соларна енергия

инженерна специалистка, технологии за соларна енергия

инженерен експерт, слънчева енергетика

инженерен консултант, технологии за слънчева енергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието