Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

омбудсман

Description

Code

2619.11

Description

Омбудсманите разрешават споровете между две страни като безпристрастен медиатор, ако съществува дисбаланс на силите. Те интервюират заинтересованите страни и разследват случая, за да излязат с резолюция, която да е от полза и за двете страни. Дават съвети за разрешаването на конфликти и предлагат подкрепа на клиентите. Исковете са насочени най-вече срещу публични институции и органи.

Scope note

Excludes mediator.

Алтернативен етикет

омбудсманка

обществена защитничка

обществен защитник

омбудсман

заместник-омбудсманка

детски омбудсман

заместник-омбудсман

детска омбудсманка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието