Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител на зеленчукопроизвоство/ръководителка на зеленчукопроизвоство

Description

Code

6113.2

Description

Ръководителите на зеленчукопроизводство планират производството, управляват предприятието и участват в производството

Алтернативен етикет

ръководителка на зеленчукопроизвоство

ръководители на зеленчукопроизвоство

ръководител на градинарско производство

ръководител на зеленчукопроизвоство

ръководителка на градинарско производство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието