Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на хидрографски измервания

Description

Description

Провежда подводни проучвания за измерване и картографиране на подводната топографска и морфология на водните обекти с цел подпомагане на планирането на проекти за аквакултури, изграждането на морски конструкции и проучването на природните ресурси.

Връзки

URI на понятието

Status

released