Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel matematiky na střední škole/učitelka matematiky na střední škole

Description

Code

2330.1.11

Description

Učitelé matematiky na střední škole poskytují vzdělání studentům, obvykle dětem a mladým dospělým na středních školách. Obvykle se jedná o odborné učitele, kteří se specializují ve svém oboru, matematice, a vyučují jej. Připravují učební plány a materiály, sledují pokrok studentů a v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v předmětu matematika prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

středoškolská profesorka matematiky

středoškolský učitel matematiky

učitelka matematiky na střední škole

učitel matematiky na střední škole

učitelka matematiky

středoškolská učitelka matematiky

učitel matematiky

středoškolský profesor matematiky

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences