Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica pića i napitaka

Description

Code

5223.7.5

Description

Prodavači pića i napitaka prodaju pića u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavačica pića i napitaka

prodavač u trgovini pića i napitaka

prodavač pića i napitaka

prodavačica u trgovini pića i napitaka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: