Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

darba ņēmēju brīvprātīgā darba programmas koordinators

Description

Code

1212.1

Description

Darba ņēmēju brīvprātīgā darba programmas koordinatori strādā dažādās nozarēs un jomās, lai koordinētu un pārvaldītu darba ņēmēju brīvprātīgā darba (ko dažkārt sauc par korporatīvo brīvprātīgo darbu) programmu darba devēja uzdevumā. Viņi atbild par saikni ar vietējās kopienas organizācijām, lai noteiktu to vajadzības un nodrošinātu brīvprātīgos no uzņēmuma personāla, kuri iesaistītos darbā ar tādām vietējām struktūrām kā, piemēram, vietējās iestādes vai vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ar mērķi apmierināt šīs vajadzības. Darba ņēmēju brīvprātīgā darba programmas koordinatori var arī nodrošināt, ka brīvprātīgie veic savus pienākumus tiešsaistē sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, kas atbilst identificētajām vajadzībām. Šīs lomas var pastāvēt uzņēmumā vai struktūrā, kurā darbinieki strādā, pilsoniskās sabiedrības organizācijā, kas uzņem brīvprātīgos darba ņēmējus, vai korporatīvā brīvprātīgā darba shēmas ietvaros.

Scope note

The employee volunteering programme coordinator does not usually manage the volunteers directly but rather acts as the interface between the employer and the volunteering organisation that the employees will volunteer with or vice versa.

Alternatīvs apzīmējums

korporatīvā brīvprātīgā darba koordinatore

korporatīvā brīvprātīgā darba vadītāja

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze: