Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

profesor în învățământul primar pentru elevi cu nevoi speciale

Description

Code

2352.1.5

Description

Profesorii în învățământul primar pentru elevi cu nevoi speciale oferă instruire specifică elevilor cu diferite dizabilități la nivel de școală secundară și se asigură că își ating potențialul de învățare. Unii instructori-formatori în învățământul primar pentru elevi cu nevoi speciale lucrează cu copii care au dizabilități ușoare sau moderate, punând în aplicare o programă de învățământ modificată care să răspundă nevoilor specifice ale fiecărui elev. Alți instructori-formatori în învățământul primar pentru elevi cu nevoi speciale asistă și instruiesc elevi cu dizabilități intelectuale și autism, punând accentul pe competențele scris-citit de bază și avansate, deprinderi de viață și competențe sociale. Toți instructorii-formatori evaluează progresele elevilor, ținând seama de punctele lor forte și slabe, și comunică constatările lor părinților, consilierilor, administratorilor și altor părți implicate.

Etichetă alternativă

instructor-formator pentru elevi cu nevoi speciale

instructor-formator pentru elevi cu nevoi speciale din învățământul primar

profesoară pentru elevi cu nevoi speciale din învățământul primar

profesoară în învăţământul primar pentru elevi cu nevoi speciale

profesor de educație incluzivă in invatamantul primar

profesor in invatamantul primar pentru elevi cu nevoi speciale

profesor pentru elevi cu nevoi speciale din învățământul primar

profesor în învăţământul primar pentru elevi cu nevoi speciale

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

aptitudini / competenţe

aptitudini / competenţe