Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

dispečer/dispečerka vo výrobe elektrickej energie

Description

Code

3131.3

Description

Dispečeri vo výrobe elektrickej energie udržiavajú a prevádzkujú zariadenia v elektrárňach a iných zariadeniach na výrobu energie. Opravujú chyby, prevádzkujú stroje priamo alebo z kontrolnej miestnosti a nakladajú s materiálmi súvisiacimi s výrobou elektrickej energie v súlade s bezpečnostnými a environmentálnymi postupmi. Uľahčujú interakciu medzi zariadeniami elektrickej energie a zabezpečujú bezpečnú distribúciu.

Alternatívne označenie

dispečerka vo výrobe elektrickej energie

dispečer vo výrobe elektrickej energie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept