Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vedúci/vedúca výroby elektrických zariadení

Description

Code

3122.4.4

Description

Vedúci výroby elektrických zariadení koordinujú, plánujú a riadia výrobný proces elektrických zariadení. Riadia pracovníkov na výrobnej linke, dohliadajú na kvalitu zmontovaného tovaru a vykonávajú riadenie nákladov a zdrojov.

Alternatívne označenie

vedúca výroby elektrických zariadení

vedúci výroby elektrických zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept