Skip to main content

Show filters

Hide filters

správca/správkyňa siete IKT

Description

Code

2522.1.1

Description

Správcovia siete IKT udržiavajú prevádzku spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej dátovej komunikačnej siete vrátane sietí LAN, WAN, intranetu a internetu. Vykonávajú prideľovanie sieťovej adresy, správu a implementáciu smerovacích protokolov, ako sú ISIS, FOSF, BGP, konfigurácie smerovacích tabuliek a určité implementácie autentifikácie. Vykonávajú údržbu a správu serverov (súborové servery, VPN brány, systémy zisťovania neoprávnených vniknutí), stolových počítačov, tlačiarní, smerovačov, prepínačov, brán firewall, telefónov, IP komunikácií, osobných digitálnych asistentov, smartfónov, zavádzania softvéru, bezpečnostných aktualizácií a opráv, ako aj širokej škály ďalších technológií vrátane hardvéru aj softvéru.

Scope note

Includes people performing managerial activities.

Alternatívne označenie

administrátorka siete

administrátor siete

manažérka siete

manažér siete

sieťová inžinierka

sieťová odborníčka

sieťová podpora

sieťový inžinier

sieťový odborník

správca siete

správca siete IKT

správkyňa siete

správkyňa siete IKT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept