Skip to main content

Show filters

Hide filters

správa údajov o produkte

Description

Description

Používanie softvéru na sledovanie všetkých informácií týkajúcich sa výrobku, ako sú technické špecifikácie, výkresy, špecifikácie návrhu a výrobné náklady.

Vzťahy

URI – koncept