Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica praktičnega usposabljanja pri študiju socialnega dela

Description

Code

2310.2

Description

Učitelji/učiteljice praktičnega usposabljanja pri študiju socialnega dela poučujejo, nadzorujejo in ocenjujejo študente, pred in med pripravo diplome ter po opravljeni diplomi. Pomagajo jim pri njihovi zaposlitvi in lahko priporočajo študente na podlagi ustreznih dokazov.

Druga oznaka

učiteljica praktičnega usposabljanja pri študiju socialnega dela

učitelj praktičnega usposabljanja pri študiju socialnega dela

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence