Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

underhållstekniker, vattenverk

Description

Code

3132.6

Description

Underhållstekniker (vattenverk) reparerar och utför underhåll på vattenrenings- och vattenförsörjningsutrustning i en vattenanläggning. De säkerställer tillhandahållandet av rent vatten genom att mäta vattenkvaliteten, se till att vattnet filtreras och behandlas på rätt sätt samt upprätthålla distributionssystemen.

Scope note

Excludes water treatment systems operator water treatment systems operator.

Alternativ beteckning

maskintekniker, vattenverk

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: