Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arborrare

Description

Code

7223.5

Description

Arborrare förbereder, programmerar och styr borrmaskiner avsedda för att borra hål i arbetsstycken med hjälp av ett datorstyrt roterande flerspetsat skärverktyg som förs in axiellt i arbetsstycket. De läser tekniska ritningar och verktygsinstruktioner för borrmaskiner, utför regelbundet maskinunderhåll och gör justeringar på styrenheter, till exempel för borrdjup eller rotationshastighet.

Alternativ beteckning

NS-borrare

jiggborrare

CNC-borrare

cylinderborrare

NC-borrare

multipelborrare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser