Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljöforskare

Description

Code

2133.7

Description

Miljöforskare identifierar problem och hittar lösningar för att minimera miljöfaror genom att utföra analyser av prover såsom luft, vatten eller mark. De ger råd om eller utarbetar miljöpolicyer och strävar efter att förbättra vattentillgången och hantera anläggningar för bortskaffande av avfall. Miljöforskare utför riskbedömningar på miljöområdet och analyserar miljökonsekvenserna av nya lösningar, byggplatser eller miljöförändringar som säkerställer att miljöbestämmelserna följs.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser