Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mikrobiolog

Description

Code

2131.4.10

Description

Mikrobiologer undersöker och analyserar mikroskopiska organismers livsformer, egenskaper och processer. De studerar mikroorganismer såsom bakterier, protozoer, svampar etc. för att diagnostisera och motverka de effekter som dessa mikroorganismer kan ha på djur, i miljön, inom livsmedelsindustrin eller inom hälso- och sjukvården.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser