Skip to main content

Show filters

Hide filters

statistiker

Description

Code

2120.6

Description

Statistiker samlar in, tabulerar och framför allt analyserar kvantitativa uppgifter från många olika områden. De tolkar och analyserar statistiska studier på områden såsom hälsa, demografi, finans, företag osv. och ger råd på grundval av mönster och utförda analyser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser