Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jordbruksforskare

Description

Code

2132.1

Description

Jordbruksforskare bedriver forskning om och studerar jord, djur och växter i syfte att förbättra jordbruksprocesserna, jordbruksprodukternas kvalitet eller jordbruksprocessernas inverkan på miljön. De planerar och genomför projekt såsom utvecklingsprojekt för kunders eller institutioners räkning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser