Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biträdande lektor

Description

Code

2310.1.5

Description

Biträdande lektorer delar universitets- eller högskolelektorers arbetsbörda, särskilt hållande av föreläsningar för studenter. De förbereder och undervisar i kurser och träffar studenter individuellt i utvärderingsfrågor. De kombinerar även sina föreläsningar och andra akademiska uppgifter med egen forskning inom sitt studieområde. Biträdande lektorer arbetar heltid och har en självständig ställning, även om yrkesnamnet kan antyda en underordnad befattning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser