Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geolog

Description

Code

2114.1

Description

Geologer undersöker de material som utgör jorden. Deras iakttagelser beror på syftet med forskningen. Beroende på specialisering studerar geologer hur jorden har formats med tiden, dess geologiska skikt, mineralers kvalitet i utvinningssyfte, jordbävningar och vulkanisk aktivitet för privata tjänster och liknande fenomen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser