Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

геолог

Description

Code

2114.1

Description

Геолозите изследват материалите, които образуват земята. Наблюденията им са според целта на изследването. В зависимост от специализацията си геолозите изучават оформянето на Земята с течение на времето, геоложките ѝ пластове, качеството на полезните изкопаеми за целите на минното дело, земетресенията и вулканичната дейност за частни услуги и подобни явления.

Алтернативен етикет

геолог, океанография

геолог, минен

ледолог

специалистка по геология на земните недра

геоложка, минна

геоложка, палеонтоложка

геолог, инженерна геология

ледоложка

стратиграфка

геолог, стратиграф

хидрогеолог

геоложка, инженерна геология

геолог, палеонтолог

стратиграф

геоложка, микропалеонтоложка

гласиоложка

геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища

гласиолог

ледоложка (гласиоложка)

вулканолог

палеонтолог

седиментоложка

геоложка, океанография

минен геолог

геоложка, търсене и проучване на нефтени и газови находища

сеизмолог

специалист по геология на земните недра

геолог, микропалеонтолог

седиментолог

геоложка, стратиграфка

структурен геолог

хидрогеоложка

палеонтоложка

хидроложка

вулканоложка

минна геоложка

ледолог (гласиолог)

геолог, петрологография и вулканология

геоложка, петрологография и вулканология

геоложка

структурна геоложка

хидролог

сеизмоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието