Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollingenjör, gruvdrift, metallurgi

Description

Code

3117.2

Description

Kontrollingenjörer på området gruvdrift och metallurgi samlar in och bearbetar prover av bergarter och jord för geomekanisk provning. De beskriver även bergmassans kvalitet, inklusive struktur, oregelbundenheter, färg och vittring. De kan även mäta underjordiska öppningar. De rapporterar den insamlade informationen till geologer och ingenjörer.

Alternativ beteckning

bergmekaniker

gruvgeolog

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: