Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник, изработка на играчки

Description

Code

7317.4

Description

Работниците по изработка на играчки създават или възпроизвеждат ръчно изработени предмети за продажба и изложби, състоящи се от различни материали, като пластмаса, дърво и текстил. Те разработват, проектират и скицират предмета, избират материалите и при необходимост ги гравират, оформят и обработват, след което прилагат довършителните елементи. Освен това работниците по изработка на играчки поддържат и ремонтират всички видове играчки, включително механични. Те откриват повредите в играчките, заменят повредените части и възстановяват функциите им.

Алтернативен етикет

работник, ръчна изработка на играчки

работник, изработка и ремонт на играчки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието