Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

координатор образователна програма

Description

Code

1345.1.3

Description

Координаторите на образователни програми следят развитието и изпълнението на образователните програми. Те разработват политики за насърчаване на образованието и за управляват бюджетите. Общуват с образователните институции, за да анализират проблемите и да търсят решения.

Алтернативен етикет

координатор на индивидуална образователна програма

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието