Skip to main content

Show filters

Hide filters

обработване на жалби на служители

Description

Description

Обработва и отговаря на жалбите на служители по коректен и учтив начин, като предлага решение, ако е възможно, или ги препраща към упълномощено лице, когато е необходимо.

URI на понятието

Status

released