Skip to main content

Show filters

Hide filters

консултиране относно цени на имоти

Description

Description

Предоставя консултации на лицата, които притежават имущество, професионалисти, работещи в сферата на недвижими имоти или потенциални клиенти за закупуване на недвижимо имущество, относно текущата парична стойност на даден имот, потенциала за развитие с цел увеличаване на стойността, както и друга значима информация относно стойността на бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти.

URI на понятието

Status

released