Skip to main content

Crosbhealaí eile

Ar an leathanach seo, cuireann an Coimisiún Eorpach na crosbhealaí oifigiúla idir aicmiú ESCO agus aicmithe idirnáisiúnta eile ar fáil lena n‑íoslódáil. Chun an comhad a íoslódáil, cliceáil ar ainm an aicmithe atá uait. 

 

Tugtar tuairisc ar an modheolaíocht a glacadh chun na crosbhealaí a chruthú i dTuarascálacha Teicniúla atá ar fáil sa Rannán Foilseachán.

 

Call for expression of interest in the third phase of the pilot project for linking learning outcomes of qualifications to ESCO skills
ESCO General Internal Publications image showing the logo of ESCO and the European Commission
Qualifications & learning outcomes
Call for interest
Call for expression of interest in the third phase of the pilot project for linking learning outcomes of qualifications to ESCO skills

This document is part of internal ESCO publications designed to enhance stakeholders' understanding, use and development of ESCO. 

Green Skills and Knowledge Concepts: Labelling the ESCO classification
The front page of the internal publication in case repeating its title: Green Skills and Knowledge Concepts: Labelling the ESCO classification
Green and Digital skills
Technical documentation
Green Skills and Knowledge Concepts: Labelling the ESCO classification

This document is part of internal ESCO publications designed to enhance stakeholders' understanding, use and development of ESCO. 

Translations of DigComp 2.0 in ESCO
The front page of the internal publication in case repeating its title: Translations of DigComp 2.0 in the European Skills, Competences and Occupations classification
Translations
Green and Digital skills
Technical documentation
Translations of DigComp 2.0 in ESCO

This document is part of internal ESCO publications designed to enhance stakeholders' understanding, use and development of ESCO. 

Local API - Quick start guide
The front page of the internal publication in case repeating its title: Local API - Quick start guide
Use ESCO
Technical documentation
Local API - Quick start guide

This document is part of internal ESCO publications designed to enhance stakeholders' understanding, use and development of ESCO. 

Eolaíocht sonraí agus ESCO

Tá teicneolaíochtaí eolaíochta sonraí á n‑úsáid ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú leis an obair atá á déanamh ag saineolaithe chun ESCO a choinneáil ar bun agus chun feabhas a chur air, agus chun úsáid an aicmithe a éascú le haghaidh feidhmeoirí. 


Bunaithe ar theicnící ó réimsí na staitisticí, na hanailíse sonraí, na meaisínfhoghlama agus na hintleachta saorga, tá an Coimisiún ag iarraidh feabhas a chur ar ghníomhaíochtaí atá ann faoi láthair agus na huirlisí is fearr a sholáthar do shaoránaigh le leaganacha feabhsaithe de na seirbhísí atá ann faoi láthair.

Subscribe to