Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica u školi Montessori

Description

Code

2342.3

Description

Učitelji u školi Montessori obrazuju učenike primjenjujući pristupe koji odražavaju filozofiju i načela Montessori. Usmjereni su na konstruktivističke modele poučavanja i „učenje kroz otkrivanje” kojim potiču učenike da uče iz iskustva iz prve ruke, a ne izravnim poučavanjem i na taj način učenicima omogućuju relativno visoku razinu slobode. Pridržavaju se posebnog nastavnog plana kojim se poštuju prirodni, fizički, društveni i psihički razvoj učenika. Učitelji u školi Montessori poučavaju i razrede u kojima su učenici s dobnom razlikom do tri godine u prilično velikim skupinama, upravljaju svim učenicima te ih ocjenjuju zasebno u skladu s filozofijom škole Montessori.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Alternativna oznaka

učiteljica u školi Montessori

učitelj u školi Montessori

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine