Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroinženjer/elektroinženjerka za prijenos i distribuciju električne energije

Description

Code

2151.1.5

Description

Elektroinženjeri za prijenos i distribuciju električne energije osmišljavaju postrojenja kojima se potrošačima distribuira električna energija iz distribucijskog postrojenja te njima upravljaju. Istražuju metode za optimizaciju distribucije električne energije i osiguravaju da su ispunjene potrebe potrošača. Također osiguravaju usklađenost sa sigurnosnim propisima nadziranjem automatiziranih postupaka u postrojenjima i usmjeravanjem tijeka rada.

Alternativna oznaka

elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije

elektroinženjerka za prijenos i distribuciju električne energije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine