Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant/projektantica elektroenergetskih postrojenja

Description

Code

2151.1.6

Description

Projektanti elektroenergetskih postrojenja projektiraju postrojenja srednjeg i visokog napona koja se upotrebljavaju za prijenos, distribuciju i proizvodnju električne energije. Razvijaju metode za učinkovito funkcioniranje energetskog procesa i osiguravaju usklađenost sa standardnima sigurnosti i zaštite okoliša.

Alternativna oznaka

elektroinženjerka za elektrane

inženjer proizvodnje električne energije

projektantica elektroenergetskih postrojenja

inženjerka-projektantica elektroenergetskih postrojenja

elektroinženjer za elektrane

inženjerka proizvodnje električne energije

projektant elektroenergetskih postrojenja

inženjer-projektant elektroenergetskih postrojenja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine