Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka na elektrické rozvodne

Description

Code

2151.1.6

Description

Špecialisti na elektrické rozvodne navrhujú strednonapäťové a vysokonapäťové rozvodne používané na prenos, distribúciu a výrobu elektrickej energie. Vyvíjajú metódy na efektívnu prevádzku energetického procesu a zabezpečujú súlad s bezpečnostnými a environmentálnymi normami.

Alternatívne označenie

špecialista na elektrické rozvodne

špecialistka na elektrické rozvodne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept