Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bendrosios praktikos veterinarijos gydytojas

Description

Code

2250.6

Description

Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojai – tai specialistai, turintys visapusišką mokslinį išsilavinimą. Jie turi įgaliojimus nepriklausomai, etiškai ir asmeniškai atsakingai atlikti visus veterinarijos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei visuomenės sveikatos apsaugos aspektus pagal nacionalinės ir tarptautinės teisės aktus. Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojas gali dirbti su bet kurios rūšies gyvūnais, tačiau jie gali pasirinkti dirbti su viena rūšimi ar tam tikromis rūšimis, pavyzdžiui, arklinių šeimos gyvūnais, gyvūnais augintiniais arba maistiniais gyvūnais.

Alternatyvi etiketė

bendrosios praktikos veterinarijos gydytojas

smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojas

bendrosios praktikos veterinarijos gydytoja

stambiųjų gyvulių veterinarijos gydytojas

bendrosios praktikos vet. gydytojas

veterinarijos gydytojas chirurgas

Reglamentavimo aspektas

Šiai profesijai taikoma Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (su pakeitimais). Daugiau informacijos apie laisvą specialistų judėjimą. Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai