Skip to main content

Show filters

Hide filters

reġistratur taż-żoo/reġistratriċi taż-żoo

Description

Code

2621.9

Description

Ir-reġistraturi taż-żoo huma responsabbli għaż-żamma ta’ varjetà wiesgħa ta’ rekords li għandhom x’jaqsmu mal-annimali u l-kura tagħhom f’kollezzjonijiet żooloġiċi. Dan jinkludi kemm rekords storiċi kif ukoll dawk attwali. Huma għandhom ir-responsabbiltà li jiġbru rekords f’sistema ta’ żamma ta’ rekords organizzata u rikonoxxuta. F’ħafna każijiet dan jinvolvi wkoll is-sottomissjoni ta’ rapporti regolari lil sistemi ta’ informazzjoni reġjonali jew internazzjonali u/jew bħala parti minn programmi ta’ trobbija ġestiti, jiġifieri r-reġistraturi taż-żoo normalment ikunu responsabbli kemm għall-ġestjoni interna kif ukoll esterna tar-rekords istituzzjonali. Ir-reġistraturi taż-żoo spiss jikkoordinaw ukoll it-trasport tal-annimali għall-kollezzjoni taż-żoo.

Lejbil alternattiva

koordinatriċi tar-rekords

koordinatriċi tar-rekords tal-annimali

koordinatur tar-rekords

koordinatur tar-rekords tal-annimali

reġistratriċi

reġistratriċi tal-akkwarju

reġistratriċi tal-annimali

reġistratriċi tal-annimali taż-żu

reġistratriċi tal-kollezzjonijiet

reġistratriċi taż-żu

reġistratriċi u koordinatriċi tar-rekords taż-żu

reġistratur

reġistratur tal-akkwarju

reġistratur tal-annimali

reġistratur tal-annimali taż-żu

reġistratur tal-kollezzjonijiet

reġistratur taż-żu

reġistratur u koordinatur tar-rekords taż-żu

uffiċjal inkarigat miż-żamma tar-rekords

uffiċjal inkarigat miż-żamma tar-rekords tal-akkwarju

uffiċjal inkarigat miż-żamma tar-rekords tal-annimali

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

Il-kunċett tal-URI