Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

1223.2.2.1

Description

Kierownicy ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych planują, zarządzają i monitorują działania badawcze oraz oceniają pojawiające się tendencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu oceny ich znaczenia. Opracowują oni również i nadzorują szkolenia pracowników dotyczące korzystania z nowych technologii i zalecają sposoby wdrażania nowych produktów i rozwiązań, które zmaksymalizują korzyści dla organizacji.

Scope note

Includes people performing managerial research activities. Excludes people performing development activities.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. badań technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

kierownicy ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

kierownik ds. badań TIK

kierownik ds. badań technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownik ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

kierownik ds. badań ICT

kierownik ds. badań technologii informatycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności