Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

CAD kreslič/kreslička

Description

Code

3118.3.5

Description

CAD kresliči používajú počítačový hardvér a softvér s cieľom doplniť do počítačových výkresov konštrukčných návrhov technické rozmery. CAD kresliči musia zabezpečiť, aby všetky ďalšie aspekty vytvorených obrazových výstupov výrobkov boli presné a realistické. Takisto vypočítavajú množstvo materiálov potrebné na výrobu výrobkov. Následne sa sfinalizovaný digitálny návrh spracuje pomocou počítačom riadených výrobných zariadení, ktoré vyrobia konečný výrobok.

Alternatívne označenie

CAD kreslička

CAD kreslič

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept