Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiaci pracovník auditu IT/riadiaca pracovníčka auditu IT

Description

Code

2519.2

Description

Riadiaci pracovníci auditu IT monitorujú IT audítorov zodpovedných za audit informačných systémov, platforiem a prevádzkových postupov v súlade s ustanovenými podnikovými normami pre efektívnosť, presnosť a bezpečnosť. Hodnotia IT infraštruktúru z hľadiska rizika pre organizáciu a zavádzajú kontroly na zmiernenie strát. Stanovujú a odporúčajú zlepšenia v súčasných kontrolách riadenia rizík a vo vykonávaní zmien alebo modernizácií systému.

Alternatívne označenie

manažér auditu IKT

manažérka auditu IKT

manažérka kontroly IT

manažér kontroly IT

riadiaca pracovníčka auditu IT

riadiaci pracovník auditu IT

vedúca auditového oddelenia

vedúci auditového oddelenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept